Pendaftaran Test Baca Al Qur'an

INGIN KONSULTASI / BIMBINGAN ?

Connect with us ...

JLIB_HTML_CLOAKING    

Silaturrahim Pengajian Rutin Bulanan

"Bekerja dan Mengabdi Pada Amal Usaha Muhammadiyah"

 

Judul diatas merupakan salah satu Materi yang akan di Sampaikan pada pengajian rutin bulanan sekaligus Silaturrahim Dosen dan Pegawai di Lingkungan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 06 Shafar 1436 H / 29 Nopember 2014 M. bertempat di Masjid KH. Ahmad Dahlan UMP

Materi Singkat: Secara kebahasaan Muhammadiyah berarti para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan Tajdid, bersumber pada Al Qur’an dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memiliki cita-cita serta bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berasas Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Demikian menurut beberapa dokumen resmi Muhammadiyah terlampir. Dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam memiliki dua jenis aktifitas pergerakan sebagai gerakan dakwah dan gerakan tajdid dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Terdapat sepuluh sifat yang harus dimiliki serta menjadi pola perilaku dan bertindak bagi seluruh warga Muhammadiyah yaitu : 1) beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan;

2) memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyah;

3) lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam;

4) bersifat keagamaan dan kemasyarakatan;

5) mengindahkan segala hukum, UU, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

6) amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik;

7) aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam;

8) kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya;

9) membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah;

10) bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Para pegawai di Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah merupakan ujung tombak pergerakan di bidangnya. Oleh karena itu mereka diharapkan mencirikan diri sebagai Anggota Muhammadiyah dimanapun berada. Secara sederhana dapat diringkas bahwa Ciri Anggota Muhmmadiyah adalah memiliki komitmen keorganisasian yang tinggi; tangguh dalam kinerja; integritas tinggi; rela berkorban; disiplin serta kerja keras; bersedia ditempatkan dimanapun; ikhlas dan menomorsatukan Muhammadiyah dari yang lainnya; menjaga nama baik dan bersedia merehabilitasi kekurangan; siap sedia bekerjasama dengan berbagai kalangan dan tingkatan di Muhammadiyah; dan juga taat kepada pimpinan persyarikatan. [skc].

Buku Rujukan:
- Aanggaran Dasar Muhammadiyah Bab II pasal 1 ayat 1 & 2
- Kepribadian Muhammadiyah
- Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
- Suyatno, 2013. Mengenal, Mengabdi & Menjadi Muhammadiyah dengan Beramal Ilmiah dan Berilmu Amaliah.

 

Hubungi Kami

LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGAMALAN ISLAM
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. Raya Dukuhwaluh PO BOX 202
Purwokerto 53182
Kembaran, Banyumas
Telp : (0281) 636751, 630463, 63424 ext. 232
Fax  : (0281) 637239